Hoofdstraat 45
5757 AK  Liessel

Wat kan ik voor jullie doen?

Ik ben als advocaat mediator onpartijdig en help jullie bij het maken van de beste afspraken voor jullie beiden. Ik zorg ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen en geef aan wat de consequenties zijn van de verschillende keuzes. Ook vertel ik jullie wat anderen in deze situatie vaak kiezen. Zo kunnen jullie goede, toekomstbestendige afspraken maken.

Wat is echtscheiding mediation?

Mediation bij een echtscheiding helpt jullie bij het samen in goed onderling overleg en met respect uit elkaar te gaan. Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces en zorg ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar jullie beiden zich in kunnen vinden. Bij mediation gaat het naast de praktische zaken om de wensen, belangen en emoties van partijen.

Ik begeleid op professionele wijze de gesprekken en daaruit voortvloeiende onderhandelingen, om vanuit werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van jullie optimale oplossing van het conflict te komen.

voordelen mediation

Er zijn na afloop geen verliezers omdat het om een gezamenlijke oplossing gaat;

Er is ruimte voor creatieve oplossingen, de gemaakte afspraken zullen maatwerk opleveren;

Bemiddeling helpt bij de overgang van ex-partners naar collega-ouders;

Bemiddeling voorkomt dat conflicten tussen jullie verder oplopen, dat is in ieders belang, ook in dat van de kinderen;

Jullie krijgen informatie over de wetten en regels die van belang zijn;

De gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk en vinden in een open en veilige sfeer plaats;

Het hele bemiddelingsproces vindt plaats onder de deskundige begeleiding;